Norvégiai szakmai tanulmányút regionális klímareferensek részére

Program letöltése
A prezentációk, szakmai előadások főbb tanulságai, konkrét eredményei

Az EGT és Norvég Pénzügyi Mechanizmus bilaterális kapcsolatainak részeként egy tanulmányútra került sor a norvégiai Bergen-be, 2016. augusztus 23 és 27 között. A CLIM-NET/HUN projekt keretében megvalósított szakmai tanulmányút célja volt a Regionális Klímareferensek (20 fő) továbbképzése és a szakmai együttműködés megerősítése.

A szakmai tanulmányút az alábbi eredményekkel zárult:

 1. 1) Bővült a résztvevő regionális klímareferensek szakértők nemzetközi szintű tudása, ismerete.
 2. 2)     A regionális klímareferensek számos norvégiai adaptációs és mitigációs tapasztalatokat ismertek meg.
 3. 3)     A megvalósított program során a regionális klímareferensek felismerték a magyarországi adaptációs lehetőségeket.
 4. 4)     Különböző témakörök kapcsán a klímastratégiát megalapozó dokumentumok továbbfejlesztési lehetőségeinek bemutatása történt meg.
 5. 5)     A szakmai program lebonyolítása során továbbfejlődött a donor ország és Magyarország bilaterális kapcsolata.


Az eredmények igazodnak és hozzájárulnak a CLIM-NET/HUN projekt átfogó céljaihoz, vagyis ahhoz, hogy a magyarországi szakemberek képesek legyenek megfelelő adaptációs és mitigációs stratégiákat kidolgozni, csökkentve ezzel a klímaváltozás negatív hatásait.

A projekt eredményeinek eléréséhez a donor partnerrel előre egyeztetett, a CLIM-NET projekt alapvető célkitűzéseihez igazodó program került kialakításra, amely 3,5 munkanapot fedett le, amely főbb tartalmi elemei a következőek:

 1. 1)     Szakmai előadások kutatóktól, települések képviselőitől, térségi szereplőktől. Fontos szempont volt a kutatók felkérésénél, hogy különböző területi szintekről érkezzenek a szakértők, így lehetőség nyílt kistelepülés, térség (járás, megye), valamint nagyvárosok problémáinak és a kezelési lehetőségeknek a megismerésére.
 2. 2)     Workshop jellegű, kiscsoportos munka a norvég szakértő kollégákkal, a magyarországi és norvégiai klímaadaptációs lehetőségekről, kommunikációs technikákról, a lakosság érzékenyítéséről, a jelenlegi alkalmazkodási és megelőzési gyakorlatok összehasonlításáról.
 3. 3)     Önálló csoportmunka, prezenzáció és írott anyag elkészítése, bemutatása.
 4. 4)     Terepbejárás, szakmai fotók készítése az alkalmazkodás témakörében.

 

A program során egyrészt 2 munkanapon, 7 előadás keretében ismerkedtek meg a norvégiai gyakorlattal, eredményekkel és jövőbeli tervekkel a résztvevők. Ennek eszközei a donor partner részéről megvalósított tudományos-szakmai prezentációk, egyeztetések voltak, amelyek széles körű tudományos háttéranyagokra, nemzetközi tapasztalatokra támaszkodva konkrét példákat és gyakorlatban használható módszereket mutattak be előre egyeztetett témakörök keretében:

 1. 1)     Kockázat- és veszélyelemzés, kezelési lehetőségek, módszerek, települési, térségi szintű megvalósítása.
 2. 2)     Sérülékeny csoportok feltárása.
 3. 3)     Műszaki-fizikai megoldások az adaptáció terén.
 4. 4)     A klímaváltozás kommunikálása, a társadalom elérése.

Másrészt a fennmaradó 1,5 munkanap során a regionális klímareferensek, a donor ország szakembereinek részvételével is megvalósított, 2 workshop keretében csoportmunkában is együtt dolgoztak és további előadás is elhangzott.

A munka 5 csoportban zajlott, ez a CLIM-NET/HUN projekt keretében, az 5 különböző mintaterületre elkészített „Klímastratégiát megalapozó dokumentum”-hoz igazodott.