Bilaterális megbeszélés a C12-13-as projekt és a Norvég Meteorológiai Intézet között

[2015. december 7-9] A KRITéR projekt zárórendezvénye jó alkalmat adott az Országos Meteorológiai Szolgálat és a Norvég Meteorológiai Intézet (METNO) között bilaterális megbeszélések folytatására. A METNO részéről Eirik Førland (Norvég Meteorológiai Intézet Meteorológiai és Éghajlati Osztályának külsős szakértője) és Ole Einar Tveito (Klíma- és Területelemzési Alegység vezetője) vett részt a megbeszélésen. Eirik Førland ezen felül hozzájárult a zárórendezvény programjához is, melyben bemutatta a norvégiai Klímaváltozás Szolgáltató Központ munkáját, valamint együttműködésüket a Met Norvégiával, a Norvég Vízgazdálkodási és Energetikai Igazgatósággal, valamint a Bergeni Egyetemmel. A Klímaváltozás Szolgáltató Központ fő feladatai közé tartozik a döntéshozók ellátása klímaadaptációval kapcsolatos információkkal. Ezt számos példával illusztrálta, melyek jól mutatták, hogy miképp hidalható át a tudomány világa és a döntéshozók közötti rés.

A Norvég Meteorológiai Intézet által külön megrendelésre készített térképes termékekről (valamint a mögöttük álló tudományos háttérről) is szó volt a megbeszéléseken. Az az átfogó álláspont alakult ki az eszmecsere során, hogy a raszteres termékek minősége nagyban függ a deriváció során felhasznált adatok minőségétől valamint maguktól a derivációs módszerektől. Így egy hosszú távú intézményi együttműködésre van szükség a klimatikus adatok homogenizációja és interpolációja során. Ez egy kulcsfontosságú feltétele a klímaváltozással kapcsolatos szolgáltatatói munka során készített termékek magas minőségének. A norvég kollégák nagyra értékelték az Országos Meteorológiai Szolgálatnál kifejlesztett homogenizációs eljárásokkal kapcsolatos tapasztalatok megosztását. A bilaterális megbeszélésnek lesz folytatása is: 2017. áprilisában magyar delegáció látogat majd Oszlóba, ezáltal erősítve a két intézmény közötti együttműködést.