A Magyar Meteorológiai Szolgálat képviselőinek bilaterális látogatása a Norvég Meteorológiai Intézetben

Az “EEA-C12-13, A klímaváltozás okozta sérülékenység vizsgálata, különös tekintettel a turizmusra és a kritikus infrastruktúrákra (KRITéR)” projekt keretében egy hosszú távú együttműködés kialakítása merült fel a norvég és a magyar partnerek között, melynek a fókuszában a klimatikus adatok homogenizálása és interpolációja állt.

A Norvég Meteorológiai Intézet (METNO) és a Magyar Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) közötti együttműködés elmélyítésére egy magyar delegáció látogatott a METNO-hoz. A látogatás kezdeményezője a METNO igazgatója volt, aki egy meghívó levelet küldött a Magyar Meteorológia Szolgálatnak. A magyar delegációban az OMSZ Klimatológiai Osztályának három szakértője volt (Bihari Zita, Szentimrey Tamás és Lakatos Mónika). A látogatásra 2016. Április 18 és 22 között került sor. Helyszín a MET Norway központi székháza volt (Henrik Mohns Plass 1. Oslo). Az utat az EEA C12-13_B04 projekt támogatta: “Magyar-norvég együttműködés a klímaadaptációt és a klímaváltozással kapcsolatos tevékenységeket segítő magas minőségű klímaadat-szolgáltatásért”.

A bilaterális látogatás fő célja egy hosszú távú együttműködés kialakítása volt, hogy magas minőségű és reprezentatív klímaadatokat tudjanak szolgáltatni a klímaváltozással kapcsolatos munkához. A METNO Klíma osztálya és a Klíma adat és térbeli elemzés alosztálya a klímaváltozással kapcsolatos szolgáltatások terén, az OMSZ Klimatológiai osztálya pedig a homogenizációs és interpolációs eljárások terén rendelkezik jelentős szakértelemmel, ami jó alapot ad a döntéshozók és a nyilvánosság számára jó minőségű és nagy felbontású adatok szolgáltatására. A látogatás fókuszában a tapasztalatcsere volt, és egy párbeszéd indítása a jövőbeli kutatási pályázatokon való közös indulásra.

A látogatás első napján, április 19-én a METNO egy szemináriumot rendezett, melyen a magyar delegáció és a METNO szakemberei vettek részt. A magyar partnerek bemutatták a klimatikus szolgáltatásokat és az ezzel kapcsolatos kihívásokat Magyarországon. Kitértek a KRITéR projektben szerzett tapasztalatokra, a klimatikus adatok homogenizációjára és raszterezésére, valamint a CarpatClim projektre, ami a tágabb Kárpátok térségével foglalkozó tanulmányok által igényelt magas minőségű adatokat szolgáltatja.

A házigazda intézmény szakértői bemutatták a Norvég Klimatikus Szolgáltatások Központjának működését. Ismertettek egy új módszertant a norvégiai özönvízszerű esőzések előrejelzéséhez szükséges tervezési értékek becsléséről. Beszéltek a METNO és a Norvég Klimatikus Szolgáltatások Központjának együttműködéséről a külsős felhasználókkal való kapcsolattartásban. Végül bemutatták a METNO homogenizációs és raszterező tevékenységét.

A következő két napban különféle témákat tekintett át a magyar delegáció a METNO szakértőivel. Április 20-án homogenizációról és raszterezésről volt szó. Április 21-én a csapadékadat minőségellenőrzése, az özönvízszerű esőzések visszatérési intervallumának becslése és a Norvég Klimatikus Szolgáltatások Központ ügyfélkapcsolata volt a középpontban. Végül várható pályázati kiírásokról esett szó a kerekasztal megbeszéléseken.  

A magyar szakemberek látogatása segítette a jövőbeli kutatási források igénybevételét. A résztvevők kifejezték érdeklődésüket pénzügyi támogatás keresésére, hogy ez stabil alapot adjon a két intézmény közötti együttműködésnek. Lehetséges pályázati források között szó volt az Európai Bizottság által kiírt felhívásokról, a Horizon 2020, valamint EEA forrásokról.

Végül szó esett a „Nemzetközi Klímaváltozási Szeminárium”-ról, melyet két hónappal később az OMSZ szervezett és látott vendégül. A rendezvényt az EEA bilaterális alapja támogatta, és 2016. június 6-8 között került megrendezésre. Ez a rendezvény is sikeresen zárult, és egy újabb fontos mérföldkő volt az intézmények közötti hosszú távú együttműködéshez.