A pályázat kiválasztásának folyamata

A benyújtott pályázatokkal kapcsolatos döntés-előkészítési feladatokat a REC, mint Alapkezelő látta el. Az Alapkezelő Értékelő Bizottságot hozott létre, amely ajánlásokat fogalmazott meg az Alapkezelő számára a támogatásra javasolt projektekről. Az Értékelő Bizottság legalább három, az adott témában jártas szakértőből és a civil szervezetekkel kapcsolatban tapasztalattal rendelkező személyből állt.  

A döntés-előkészítés folyamata az alábbi lépésekből állt:

  • befogadási kritériumok ellenőrzése
  • formai ellenőrzés
  • szakmai értékelés
  • döntéshozatal

A befogadási és formai szempontoknak megfelelő pályázatokat az Alapkezelő által kijelölt, az Alapkezelőtől és az Értékelő Bizottságtól független szakértők bírálták el. Pályázatonként két szakértő végezte a bírálatot a pályázati felhívásban megadott értékelési szempontok szerint. A szakértők által megadott pontszámok alapján a benyújtott pályázatokat rangsorolták. A sorrendet a szakértők által értékelt pontok átlagértéke határozta meg. Ha a két szakértő által adott összpontszám különbsége meghaladta a magasabb pontszám 30%-át, akkor harmadik bíráló felkérésére került sor. Ebben az esetben a bírálók átlagpontszáma a két egymáshoz közelebb eső pontszám alapján került kiszámításra.

Az Értékelő Bizottság áttekintette a bírálók átlagpontszáma alapján felállított rangsort és indokolt esetben javaslatot tett a pályázatok sorrendjének módosítására. Az Értékelő Bizottság javaslata alapján az Alapkezelő hozta meg a döntés, hogy mely projektek nyernek támogatást. A döntés típusai az alábbiak lehettek:

  • támogatás folyósítás a költségvetés módosítása nélkül,
  • támogatás folyósítás csökkentett elszámolható összköltséggel, csökkentett támogatási összeggel vagy egyéb feltételekkel (ha a projekt tervezett elszámolható költségei között olyan költségtétel szerepel, mely nem elszámolható, nem szükséges a projekt céljának teljesítéséhez vagy aránytalanul magas), 
  • támogatás elutasítása (vagy forráshiány miatt vagy egyéb szakmai okok miatt).