A „Magyarország hosszú távú társadalmi és gazdasági fejlődési pályájának előrejelzése” című projekt nyitórendezvénye

A „Magyarország hosszú távú társadalmi és gazdasági fejlôdési pályájának elôrejelzése” címû projekt nyitórendezvényét június 23-án tartották Budapesten a Magyar Tudományos Akadémia felolvasó termében. Az MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézete – a klímaváltozás programján belül – Magyarország hosszú távú (2050-ig terjedô) társadalmi és gazdasági fejlôdési pályájának elôrevetítésével járul hozzá a klímaváltozáshoz való alkalmazkodáshoz. Az eredmények a Nemzeti Adaptációs Térinformatikai Rendszer (NATéR) által nyújtott informá- ciókat fogják kiegészíteni. A szakirodalmi feltárás, a módszertani fejlesztés és a modellépítés mellett a NATéR új, társadalmi-gazdasági típusú, a jövôre vonatkozó adatokkal egészül ki. A projektben demográfiai, gazdasági és földhasználati témákban vizsgálják és számszerûsítik különbözô földrajzi léptékeken és idôtávokon, hogy a társadalmi-gazdasági térbeli folyamatok és a klímaváltozás hogyan hatnak egymásra. A számszerû eredmények mellett javaslatokat fogalmaznak meg a NATéR-be szolgáltatott információk felhasználhatóságáról, így támogatva a klímaváltozással kapcsolatos szakpolitikai döntéshozatal továbbfejlesztését.