RCMTéR konzultációs workshop

Részletes összefoglalő és letölthető előadások


Az eseményt Szépszó Gabriella, a projekt koordinátorának előadása nyitotta meg, aki bemutatta, hogyan alkalmazhatók a klímamodellekből származó információk a hatásvizsgálatokban. Varga György, az Országos Vízügyi Főigazgatóság munkatársa vizsgálatai során a delta-módszert alkalmazta a Balaton klímaváltozás hatására bekövetkező jövőbeli vízforgalmának becslésében. Fodor Nándor, az MTA Agrártudományi Kutatóközpont munkatársa kutatásai során a klímaváltozás növénytermesztésre gyakorolt hatását vizsgálta a 4M agrometeorológiai modell alkalmazásával.

Az előadások után kötetlen szakmai beszélgetésben, meghatározott kérdések mentén haladva felmérték, hogy az egyes szakterületeken milyen módon tesztelik és kalibrálják a hatásvizsgálati eljárásokat, végeznek-e korrekciót a nyers modelleredményeken, s hogyan interpretálják eredményeiket a végfelhasználók és a döntéshozók felé.

A felhasználók egy részének még ma sem természetes a klímaváltozási információk bizonytalanságának figyelembevétele a hatásvizsgálatokban. Mivel a projekciók bizonytalansága több modellszimuláció segítségével számszerűsíthető, ez a gyakorlatban azzal jár, hogy a hatásvizsgálatot többször el kell végezni a különböző modelleredményekből származó kiindulási adatokkal.

Szó esett az örök dilemmáról: miként lehet az igen–nem típusú válaszokat előnyben részesítő döntéshozók elé tárni a csak valószínűségi formában megfogalmazható tudományos eredményeket. A résztvevők egyetértettek, hogy ebben nagy szerepe van a döntés-előkészítőknek, akik hidat képezhetnek a szakemberek és a döntéshozók között azzal, hogy a tudományos eredményeket szakértő szemmel áttekintik és a döntéshozói szempontok szerint szintetizálják.