EEA C2-4, A települések felkészítése az éghajlatváltozás helyi szintû kezelésére

Program: HU04 Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz
Felhívás: C2 - Helyi adaptációs kapacitásfejlesztés
Projekt: EEA C2-4 Kapacitásfejlesztés a helyi klímaadaptációért
Projektkód: EEA-C2-4

Projektgazda: Energiaklub Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ
Projekt partnerek: Nordland Kutatóintézet, Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ), GHG Analytics Kutató és Tanácsadó Kft., ESSRG Kft., Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Központ
Projekt-megvalósítási időszak: 2015. május – 2016. április

Projekt honlap
Zárórendezvény
Összefoglaló a projekt eredményeiről
Felkészítés a klímaváltozás hatékony kezelésére
Kisfilmek a tanfolyamokról
Tanulmányút
Nyitórendezvény

Rövid leírás:

Projekt célkitűzése:

A projekt átfogó célkitűzése, hogy javítsa a klímaváltozás okozta hatások jobb megértését a helyi döntéshozók és más helyi érdekcsoportok körében. A projekt stabil alapot nyújt az adaptációs lehetőségek feltérképezéséhez, és hozzájárul a klímaváltozással szembeni ellenálló képesség javításához azzal, hogy ismerteti a lehetséges helyi hatásokat és információkat nyújt a települések és  ágazatok sérülékenységéről. A projekt inspirálja a helyi döntéshozókat és érdekcsoportok képviselőit a közös munkára, valamint felvértezi őket a szükséges szaktudással a helyi klímaadaptációs stratégiák kidolgozására és végrehajtására. Ennek köszönhetően ezek a stratégiák tudományos alapokon és mért adatokon nyugszanak majd, így maximalizálva a klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodást és káros hatásainak csökkentését. A projekt elsődleges célkitűzése a kapacitásfejlesztés. A célközönség önkormányzatok, helyi döntéshozók, és a klímaadaptáció témaköréhez kapcsolódó helyi érdekcsoportok képviselői. Legalább 140 helyi önkormányzat és kistérségi szakember vesz részt a képzéseken az alábbi térségekből: Közép-Dunántúl, Dél-Dunántúl, Észak-Alföld, és of Közép-Magyarország keleti része (beleértve Budapest pesti oldalát).

Tevékenységek összefoglalása:

A projekt csapat kidolgozza a képzési programhoz szükséges eszközöket egy megvalósítási terv / módszertan alapján. A képzési program kidolgozása előtt felmérik és figyelembe veszik az önkormányzatok igényeit, valamint tanulmányozzák a nemzetközi irodalmat és jó példákat.

A projekt szakértői széleskörű és átfogó háttéranyagot állítanak össze, mely iránymutatást ad a helyi adaptációs stratégiák kidolgozásához és helyi érdekcsoportok bevonásához. Egy komplex oktatócsomagot dolgoznak ki, mely kiterjed a klímaváltozás által érintett minden olyan területre, ahol egy helyi önkormányzatnak vagy hatóságnak teendője van. A projekt továbbá készségfejlesztést is nyújt a klímaváltozással és adaptációval kapcsolatos kommunikációs munka javítására. Egy interaktív honlap is útjára indul: ez egy tudástár lesz, és segíti az önkormányzatok és helyi lakosság együttműködését és ellátja őket a szükséges szaktudással.

Elnyert támogatás: 575 416 EUR
Kapcsolattartó: Fülöp Orsolya, fulop@energiaklub.hu